Over

Een halve eeuw is lang genoeg

Hoewel GroenLinks momenteel niet in de Krimpense gemeenteraad vertegenwoordigd is, blijven we ons op lokaal, provinciaal en landelijk niveau inzetten voor een klein beetje betere wereld en in dit specifieke geval voor een gifvrij Krimpen aan den IJssel.

Afgelopen zomer werd door het college van B&W aangekondigd dat de sanering van het EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel werd opgeschort. Dit is een onvoorstelbare gifbelt meteen aan de Hollandsche IJssel. Al een halve eeuw is dit terrein een symbool van bestuurlijk onvermogen. We vinden het genoeg en Wouter van Blanken, At Zweers en Arjan de Bruin hebben een projectteam geformeerd.

Om ons heen hebben we in korte tijd mensen weten te verzamelen die met betrekking tot het EMK-dossier in de afgelopen decennia zichtbaar en soms van binnenuit gestreden hebben tegen falende toezichthouders, de ergste milieucriminelen en machteloze overheden.

Wat willen we?
In een ideale situatie zou het hele terrein alsnog veilig gereinigd moeten worden en wordt er een duurzame bestemming voor gevonden. Vooral willen we duidelijkheid voor Krimpenaren en Capellenaren. Duidelijkheid over:

– de omvang van de vervuiling
– hoe het kan dat die (ondanks jaren onderzoek) toch ineens weer groter blijkt te zijn
– de zwakte van de damwand
– hoe men dacht het terrein nu wel te kunnen saneren
– de behoefte aan meer bedrijfsterrein

De schreeuwende behoefte vanuit de “maritieme maakindustrie” om zich hier te vestigen zien we in elk geval niet. Iets wat onderstreept wordt door het feit dat na telkens weer een vertraging er nu ook blijkbaar weer gerust een jaar genomen kan worden voor een “herbezinning”.

Veel experts die wij gesproken hebben, gaven aan dat zij van het begin af aan zeer verbaasd zijn geweest over de voorgenomen sanering. Zij bleven van mening dat zoals ook in de jaren 80 al geconcludeerd was, dat dit terrein niet te saneren zou zijn. De redenen die zij noemden, worden ook nu door DuraVermeer aangevoerd om de sanering te staken: te veel gif, te diep, te zwakke damwanden, te duur enz. Inmiddels zijn we echter wel weer een paar miljoen verder om op precies hetzelfde punt uit te komen.

Krimpen aan den IJssel zit nu in elk geval met de gevolgen van ongefundeerd optimisme: Achtereenvolgende colleges (SGP/Leefbaar Krimpen/CDA/PvdA en Stem van Krimpen/Leefbaar Krimpen/VVD/D66) die zich rijk gerekend hebben en al vrolijk inkomsten uit grondexploitatie ingeboekt hebben.

Informeer jezelf via deze site (zie: downloads) en sluit je aan bij GroenLinks. Op lokaal, provinciaal en landelijk niveau strijden we samen voor een definitieve en duurzame oplossing van het Krimpense gifschandaal.%d bloggers liken dit: