Downloads

Via de documenten op deze pagina kun je jezelf informeren. Regelmatig zullen we nieuwe (en juist ook oude!) toevoegen. We weten van mensen die thuis nog documenten uit de jaren 70 en 80 bewaard hebben. Mocht jij iets hebben wat nu gepubliceerd zou moeten worden, mail ons dan.

Ingediende vragen Provinciale Staten
Ons statenlid Robert Klumpes heeft veel vragen aan Gedeputeerde Staten over het stilleggen sanering.

Samenvattende kaart Bodemverontreiniging EMK-terrein
Geohydrologisch en drijflaagonderzoek uit 2011. Hierop is ook de stromingsrichting van het grondwater te zien.

RAAP-RAPPORT 3297: EMK-terrein in de Stormpolder te Krimpen aan den IJssel
Archeologisch onderzoek EMK-terrein. Een bureauonderzoek weliswaar, want op locatie door extreme vervuiling niet mogelijk.

Raamsaneringsplan 2016
Lees meer over de vervuiling en saneringsplannen.

Koopovereenkomst EMK-terrein
De overeenkomst die tussen de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Staat is gesloten. Gemeente betaalt 2.950.000 euro (ex btw) vooruit in de hoop een gesaneerd terrein te krijgen. Staat heeft duidelijke mogelijkheden ingebouwd om onder de deal uit te komen.

Inspiratieboek IBC-locaties, problemen binnen de herontwikkeling
Deze rapportage is geschreven door een projectgroep van de minoren BOON (Bodem en Ondergrond) en de Stad van Morgen tussen september 2017 en februari 2018. De projectgroep bestond uit vier studenten met verschillende achtergronden die naar het Saxion in Deventer zijn gekomen voor deze minoren. Opvallend hierin is dat ook hierin al geschreven wordt over een te zwakke damwand in Krimpen aan den IJssel.

Beschikking DCMR
Door DCMR afgegeven beschikking in het kader van de Wet Bodembescherming. Vragen en zorgen genoeg.

Raadsinformatiebrief 17 juli 2020
Gemeenteraad wordt door college geïnformeerd over stagnatie in sanering: “de huidige omvang van de verontreiniging groter is dan voorzien.” Gelukkig maar dat er vooraf zoveel onderzoek is gedaan.

Collegevoorstel 21 juli 2020
College lijkt al voor te sorteren op een hooguit gedeeltelijke sanering: “De kans is groot dat er een wijziging van de koopovereenkomst en de koopprijs zal optreden. Dat betekent ook dat er een nieuwe grondexploitatie moet worden vastgesteld.

%d bloggers liken dit: