Downloads

Via de documenten op deze pagina kun je jezelf informeren. Regelmatig zullen we nieuwe (en juist ook oude!) toevoegen. We weten van mensen die thuis nog documenten uit de jaren 70 en 80 bewaard hebben. Mocht jij iets hebben wat nu gepubliceerd zou moeten worden, mail ons dan.

Let op: recentste bestanden staan bovenaan!

Kamerbrief 23 april 2021
Middels een kamerbreed aangenomen motie van GroenLinks heeft de Tweede Kamer aangegeven geïnformeerd te willen worden over de saneringsvarianten. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.

Brandbrief omwonenden EMK-gifterrein 11 april 2021
De door GroenLinks in de Tweede Kamer ingediende motie is met brede steun aangenomen.

Motie Tweede Kamer 25 februari 2021
De door GroenLinks in de Tweede Kamer ingediende motie is met brede steun aangenomen.

Antwoord Kamervragen 23 februari 2021
Beantwoording van de vragen van 7 januari. Nu wordt bevestigd dat damwanden rond gifterrein inderdaad niet voldoen.

Nieuwe Kamervragen 7 januari 2021
Ons kamerlid Suzanne Kröger heeft opnieuw kamervragen over het EMK-gifterrein gesteld.

100 Vragen over de Hersanering van het EMK-Gifterrein
Op basis van dossieronderzoek, vele gesprekken en ons toegespeelde informatie stelden we circa 100 vragen op over de hersanering.

Alternatief Plan EMK-gifterrein
Men lijkt te accepteren dat het oorspronkelijke (her)saneringsplan niet doorgaat en komt overhaast met een alternatief plan waarbij grote delen niet gereinigd lijken te worden.

Beantwoording Kamervragen Suzanne Kröger over Stagnatie Hersanering
Op 3 november ontvingen we antwoord op onze Kamervragen. De antwoorden zijn niet erg hoopgevend. Onze reactie lees je hier.

Beantwoording Schriftelijke Vragen Provinciale Staten
Al op 15 september ontvingen we antwoord op onze schriftelijke vragen.

Ingediende vragen Provinciale Staten
Ons statenlid Robert Klumpes heeft veel vragen aan Gedeputeerde Staten over het stilleggen sanering.

Samenvattende kaart Bodemverontreiniging EMK-terrein
Geohydrologisch en drijflaagonderzoek uit 2011. Hierop is ook de stromingsrichting van het grondwater te zien.

RAAP-RAPPORT 3297: EMK-terrein in de Stormpolder te Krimpen aan den IJssel
Archeologisch onderzoek EMK-terrein. Een bureauonderzoek weliswaar, want op locatie door extreme vervuiling niet mogelijk.

Raamsaneringsplan 2016
Lees meer over de vervuiling en saneringsplannen.

Koopovereenkomst EMK-terrein
De overeenkomst die tussen de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Staat is gesloten. Gemeente betaalt 2.950.000 euro (ex btw) vooruit in de hoop een gesaneerd terrein te krijgen. Staat heeft duidelijke mogelijkheden ingebouwd om onder de deal uit te komen.

Inspiratieboek IBC-locaties, problemen binnen de herontwikkeling
Deze rapportage is geschreven door een projectgroep van de minoren BOON (Bodem en Ondergrond) en de Stad van Morgen tussen september 2017 en februari 2018. De projectgroep bestond uit vier studenten met verschillende achtergronden die naar het Saxion in Deventer zijn gekomen voor deze minoren. Opvallend hierin is dat ook hierin al geschreven wordt over een te zwakke damwand in Krimpen aan den IJssel.

Beschikking DCMR
Door DCMR afgegeven beschikking in het kader van de Wet Bodembescherming. Vragen en zorgen genoeg.

Raadsinformatiebrief 17 juli 2020
Gemeenteraad wordt door college geïnformeerd over stagnatie in sanering: “de huidige omvang van de verontreiniging groter is dan voorzien.” Gelukkig maar dat er vooraf zoveel onderzoek is gedaan.

Collegevoorstel 21 juli 2020
College lijkt al voor te sorteren op een hooguit gedeeltelijke sanering: “De kans is groot dat er een wijziging van de koopovereenkomst en de koopprijs zal optreden. Dat betekent ook dat er een nieuwe grondexploitatie moet worden vastgesteld.

%d bloggers liken dit: