Besluit over hersanering EMK-gifterrein opnieuw uitgesteld

Noodvoorzieningen op EMK-gifterrein doordat waterstand binnen de damwanden veel te hoog is

GroenLinks: “Eindelijk worden Krimpense zorgen serieus genomen”

De hersanering van het EMK-gifterrein in Krimpen aan den IJssel ligt inmiddels ruim een jaar stil. Na veel uitstel had er op 15 juli een definitief besluit genomen moeten worden over de voortzetting. Vooral omdat er geen antwoord gegeven kon worden op door GroenLinks gestelde vragen, is dit besluit opnieuw uitgesteld. Inmiddels lijkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toch te bewegen in de richting van de door de partij en omwonenden geëiste completere sanering binnen een nieuwe damwand.

Opnieuw onderzoek naar damwanden
In een door GroenLinks op deze site gepubliceerd intern memo en andere stukken werd eerder al geconcludeerd, dat de door aannemer Dura Vermeer ontworpen verbeterde damwandconstructie op papier ‘net aan voldoet’ en dat slechts met ‘erg gunstige aannames’. De nieuwe vertraging ontstaat, doordat er weer naar alle rapporten en plannen gekeken zal worden. Uit de brief die het Krimpense college aan de gemeenteraad stuurde, blijkt dat hiermee aangetoond moet worden dat de damwand na versterking toch ‘voldoende robuust’ zal worden.

Arjan de Bruin (GroenLinks Krimpen) spreekt zijn afkeuring uit: “Het blijft een ‘kauwgom-en-touwtjes-oplossing’ met grote gebruiksbeperkingen. Hoe vaak wil je naar dezelfde rapporten laten kijken? Net zo lang tot je een bureau vindt, dat het op basis van hetzelfde papier allemaal wel een briljante aanpak vindt? Sla gewoon een nieuwe damwand.”

Giftige AVI-slakken
Het terrein is in de jaren 80 met circa 90.000 kubieke meter AVI-slakken opgehoogd. Dit was een restproduct van de afvalverbranding bij de AVR. Hiervan was bekend, dat dit vervuild was met onder meer zware metalen en andere giftige stoffen. De eis bij toepassing was daarom, dat deze ‘slakken’ van het grondwater geïsoleerd zouden blijven. “Dat is nooit gelukt. Die slakken hebben decennia rotzooi uit liggen te logen in het grondwater,” zegt De Bruin. “Wij vinden het verbijsterend, dat het steeds de bedoeling geweest is om dit spul onder toekomstige bebouwing weg te schoffelen. Volgens onze interpretatie van de regelgeving en geraadpleegde experts mag dat helemaal niet.”

GroenLinks heeft een advies van de Landsadvocaat boven water gekregen, dat daar volgens deze partij ook op wijst. Nu blijkt het definitieve besluit onder meer uitgesteld te zijn, omdat diezelfde Landsadvocaat gevraagd is om aan te tonen, dat er wel op gebouwd zou mogen worden. Partijgenoot Wouter van Blanken: “Het antwoord zal hoogstwaarschijnlijk ‘nee’ zijn. Het is echt bizar dat niemand hier voor ons onderzoek vragen over gesteld heeft. Dit zou er zo doorheen gerommeld worden. Het kan niet en het mag niet, maar er is natuurlijk de angst voor een nieuwe tegenvaller van vele miljoenen.”

Jarenlang geen controle en handhaving op gifterrein
In tegenstelling tot wat bestuurders als de Krimpense wethouder Wubbo Tempel eerder betoogden, lijkt omgevingsdienst DCMR minstens tien jaar lang niets aan handhaving en controle op het EMK-gifterrein gedaan te hebben. Hierdoor zijn onder meer langdurig lozingsnormen overschreden, zonder dat er ingegrepen werd. Nu wat dit betreft recent de situatie dankzij Dura Vermeer met nieuwe filters verbeterd is, ziet de door de DCMR ingehuurde jurist geen reden meer om met terugwerkende kracht handhavend op te treden. Er had dan overigens opgetreden moeten worden tegen de vorige vergunninghouder: diezelfde DCMR.

Het gebrek aan controle en handhaving had ook tot gevolg, dat de maximale waterstand binnen de damwanden rond het gifterrein telkens langdurig overschreden werd. Dit had een te grote druk van binnenuit tot gevolg en mogelijk ook de door Krimpenaren geconstateerde lekkages op de ankerpunten. Omdat sinds vorig jaar van circa 30% van het terrein de afdekkende asfaltlaag verwijderd is, bleek ook onlangs de ‘kom’ weer veel te vol gelopen te zijn. Eind juli heeft Dura Vermeer daarom met spoed een extra pomp geplaatst en andere voorzieningen getroffen.

Hoopgevende signalen uit Den Haag
Samen met de omwonenden maakt GroenLinks zich hard voor een completere reiniging binnen een nieuwe damwand. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft nu aangegeven deze optie toch te overwegen. Van Blanken: “Het zou ook de enig juiste beslissing zijn om het nu in één keer goed te doen. Dan hebben we er in Krimpen straks een mooi stuk bedrijventerrein bij, dat zonder beperkingen te gebruiken is.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: