Milieudienst DCMR: “Verdoezel geen feiten sanering EMK-gifterrein”

Een breed gebied langs de Sliksloot dreigt niet afgegraven te worden. Het aanwezige gif wordt mogelijk slechts afgedekt met een “groenstrook”.

Bij milieudienst DCMR zijn er achter de schermen kritische geluiden te horen over de aangepaste saneringsplannen voor het EMK-gifterrein. In interne berichten die bij GroenLinks terecht zijn gekomen, wordt er op gewezen dat belangrijke afwijkingen niet benoemd worden.

De vertegenwoordiger van de DCMR in het zogenaamde klankbordoverleg maakt in een mail bezwaar tegen onder meer de vaststelling dat de “sanering conform aanbieding” plaats zal gaan vinden en vraagt: “Welke aanbieding wordt hier bedoeld?” Hij geeft aan, dat dit in elke geval niet de tussen Dura Vermeer en het Rijk gesloten overeenkomst kan zijn. Daarin zouden namelijk ook een vak met diepe vervuiling afgegraven worden en een sanering van een strook langs de Sliksloot plaatsvinden. Dit lijkt in de nieuwste saneringsvariant niet te gebeuren, maar slechts afgedekt te worden met gras of een parkeerterrein.

Verder zou het terrein opgeleverd worden zonder dat er actieve nazorg nodig zou zijn. Daarvan is volgens het mailbericht in de nieuwste plannen evenmin nog sprake: “Het aspect ‘actieve nazorg’ die in de voorgestelde variant noodzakelijk is vanwege het achterblijven van AVI-slakken (ook onder grondwaterniveau), het niet saneren van vak 6 en het niet conform de oorspronkelijke aanbieding saneren van de groenstrook, krijgt in de puntsgewijze omschrijving van de variant onvoldoende aandacht. Deze variant leidt daar toe, verdoezel het dus niet, maar benoem dit aspect.”

GroenLinks niet verbaasd wel geschokt
Wouter van Blanken en Arjan de Bruin,  die voor GroenLinks al geruime tijd werken aan het EMK-dossier, zijn niet verbaasd: “Recent is naar buiten gekomen hoe er met de betrokken omwonenden omgesprongen wordt. Hun zorgen die nu steeds meer naar buiten komen, onderstrepen wat wij al een jaar aangeven. Er lijkt hardnekkig doorgerommeld te worden op een heilloze weg. Daar kijken we niet meer van op. Schokkend is wel, dat telkens de indruk gewekt wordt alsof iedereen hiermee akkoord is.”

Onlangs werd al bekend, dat de betrokken omwonenden fel tegen de voorgenomen afgeslankte sanering zijn. Zij schrijven ook nu weer: “Bewoners zien het nu voorgestelde saneringsplan, ook wel ambtelijk voorkeursplan genoemd, absoluut niet overeenkomen met het oorspronkelijke raamsaneringsplan (C14016, d.d. 22 januari 2016). Deze variant geeft meer prioriteit aan de toekomstige inrichting en minder aan de sanering. Bewoners zien dit plan als een poging om het project financieel rond te krijgen, en niet als een poging het EMK-terrein te saneren en goed achter te laten voor toekomstige generaties.”

GroenLinks blijft samen met de omwonenden strijden voor een optimale sanering. We hebben ons altijd gerealiseerd, dat er vervuiling achter zou blijven. Nu lijkt er echter gekozen te worden voor een halfbakken oplossing waarin er veel meer gif achter zou blijven dan beloofd en er nog steeds een zeer kostbare nazorg plaats zal moeten vinden. De verwachting is dat er binnenkort opnieuw vragen gesteld zullen worden in de Tweede Kamer en Provinciale Staten.

Wil je op de hoogte blijven van nieuws? Abonneer je dan hier op de updates.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: